MAANDAG 21 SEPTEMBER 2020

KERKDIENSTEN

Zondag 27 september
10.00 uur: ds. R. Mauritz
COLLECTES: Kerk in Actie, Pastoraat, Algemeen Onderhoudsfonds

Zondag 4 oktober
10.00 uur: ds. M. van Doorne
COLLECTES: Kerk en Israël, Pastoraat, Algemeen Onderhoudsfonds


BIJ DE DIENSTEN
ZONDAG 27 september – ZWO
Voorganger van deze ZWO-dienst is ds. R. Mauritz uit Lelystad. Het thema van deze dienst is: ‘De gezindheid van Jezus Christus’, in de Bijbellezing staat Filippenzen 2: 1-13 centraal.
Tevens zal er aandacht worden besteed aan het collectedoel. (Zie: collectes.)

Zondag 4 oktober
In de dienst van deze zondagmorgen gaat ds. M. van Doorne uit ‘t Harde voor. We hopen op gezegende diensten.                                                                                                        

GEMEENTEBERICHTEN
Saar den Braber is herstellende van een operatie aan haar rug die de pijn moet verlichten. Marianneke van Maurik mocht na een periode van revalidatie in Zwolle gelukkig weer thuiskomen. We denken aan en bidden voor Ans Brinkhuis, Wim v.d. Berg, Jannie Speelman, Jeanette Versteeg, en allen, hier niet genoemd, die ziek zijn, leven met zorg voor een geliefde, mantelzorger zijn, ziek zijn of onder grote druk staan.

Pier Bosma verblijft, na een herseninfarct eerder dit jaar, nu in de Nieuwe Haven (Zorgcentrum IJsselheem) in Zwolle. Hij en zijn vrouw Mildred zijn dankbaar voor alle lieve kaarten en berichten die zij kregen.

Jubileum
Op 26 september zijn de heer en mevrouw Vis 45 jaar getrouwd. We wensen hen van harte geluk en Gods zegen toe op hun verdere levenspad

Bijbeluurtje
Het volgende Bijbeluurtje in De Hoeksteen is op donderdag 1 oktober vanzelfsprekend met inachtneming van de 1,5 meter. Aanvang 10.00 uur tot uiterlijk 11.30 uur. Hartelijk welkom.  

Babbel in de Bieb
De volgende Babbel in de Bieb, eenmaal in de veertien dagen, op dinsdag 6 oktober van 15.00 tot 16.30 uur. Je kunt aanschuiven voor een praatje, iets wat je kwijt wilt of zomaar. Welkom.

Ontmoetingsavond groeigroepen
Op woensdagavond 16 september hadden we een ontmoeting met afgevaardigden van de verschillende kringen en groeigroepen binnen de PGS  We maakten een inventarisatie van wat er gaande is, hoorden van mooie initiatieven, keken waar verbetering wenselijk is en hoe we elkaar van dienst kunnen zijn. Verder deden we een stukje lectio divina en baden samen voor het nieuwe seizoen. De toekomst van de kerk, die er altijd is, hangt naar mijn stellige overtuiging voor een deel af van de vitaliteit van kleine (huis)groepen.  Hier klopt het hart de geloofsgemeenschap. Steek de koppen bij elkaar, word lid van een groeigroep -of bloeigroep- zoals een van kringen is herdoopt. Ondersteuning vanuit het pastoresteam is altijd mogelijk. Deze ontmoetings-en toerustingsavond is een voorbereiding op een (ondanks corona) naar we hopen inspirerend seizoen. De Hoeksteen is uiteraard beschikbaar als het vanwege de anderhalve meter thuis niet kan.

Nieuws uit Zwolle
Sander van den Broek, voorheen voorzitter van de kerkenraad, vertrok een jaar geleden met zijn gezin naar Zwolle. Hoe vergaat het hen? Sander schrijft: “Het gaat heel goed met ons. Zwolle is echt onze plek (geworden). Nancy heeft een baan in het verzorgingstehuis hier in de buurt. Yvon, Kris en Andres hebben het naar hun zin op school. Ik ben nu al een tijd thuis aan het werk en ook dat is (inmiddels) goed te doen. We genieten van de stad en langzaamaan kunnen we weer meer dingen ontdekken”. Kortom, Goed om te horen.

Paaskaars
De Paaskaars van het afgelopen kerkelijke jaar is zondag 13 september door onze voorzitter Annie Venema uitgereikt aan Jan Oosterga, voorzitter CVK, Covid-19 veiligheidscoördinator en op verschillende fronten actief binnen en buiten de PGS. Jan is dienstbaar, heeft kennis van zaken en een oneindig geduld. Ere wie ere toekomt!

Verrassing
Wat een verrassing toen Annie zondag 13 september aan het einde van de dienst het woord nam en een bos bloemen aanbood aan mijn vrouw Christine en een diner bon voor ons beiden. Inderdaad, op zondag 9 september mocht ik 30 jaar predikant zijn. Ik ben daar erg dankbaar voor mede omdat ik een late instromer ben en tegen mijn veertigste in het ambt van predikant ben bevestigd. Eerlijk gezegd mijn eigen vader had dit nooit verwacht en gedacht, maar met een vette knipoog van mijn Hemelse Vader gaan de dingen soms anders dan je zelf denkt ‘De tiid hâldt gjin skoft’, zei iemand tegen me na de dienst. Zo is het.

Gebed
Wij zoeken U. God,
zoals iemand naar woorden zoekt
voor wat onzegbaar is
Als wij het diepste geheim uitspreken
dat ons ter harte gaat
noemen we dan niet Uw naam? 
Als wij voor U zwijgen
omdat we geen woorden vinden
Komt Gij dan niet in ons aan het woord?
God, die ons zo vreemd bent
en zo vertrouwd
Dichter bij ons
dan we bij ons zelf zijn,
maak ons aandachtig
voor Uw aanwezigheid.
Amen

(Vermoedelijk van de Jezuïet Frans Cromphout, Vlaming en dichter (1924-2003)

Tenslotte 
Allen een hartelijke groet in deze nog steeds spannende en voor velen onzekere tijd.  Mensen in onderwijs en zorg, oudere en kwetsbare mensen, ondernemers en zzp-ers die zich grote zorgen maken. Studenten die zich een totaal andere start, of verloop van hun studie hadden voorgesteld.

Gerhard Heeringa

COLLECTE
Doel ZWO - collecte
Steeds meer kerken in de classis Overijssel-Flevoland zetten zich in voor Zuid-Afrika. Een land waar we ons in Nederland door de geschiedenis en taal extra mee verbonden voelen. Een land waar veel kinderen opgroeien zonder kansen. Deze kinderen en de Zuid-Afrikaanse kerken verdienen onze steun om de grote uitdagingen waarvoor zij staan te kunnen oppakken.

Het Beyers Naudé Centrum in Zuid-Afrika stimuleert kerken om een grotere rol te spelen in de Zuid-Afrikaanse samenleving vol tegenstellingen. Theologe Rineke van Ginkel is door Kerk in Actie uitgezonden naar dit centrum in Zuid-Afrika.

Samen zijn we de kerk in actie. In Flevoland, in Overijssel en in Zuid-Afrika. Doet u mee?

COLLECTEOPBRENGSTEN AUGUSTUS
Zondag 2 Augustus
Diaconie                                           € 124,10  
Pastoraat                                          €   72,28
Algemeen Onderhoudsfonds               €   38,75              

Zondag 9 Augustus
Diaconie                                           €   80,31
Pastoraat                                          €   57,38 
Algemeen Onderhoudsfonds               €   43,22               

Zondag 16 Augustus
Wekelijkse Bloemengroet                    € 176,61
Pastoraat                                          € 148,29
Algemeen Onderhoudsfonds               €   46,20              

Zondag 23 Augustus
Diaconie                                           € 115,77
Pastoraat                                         €   73,78
HA Collecte (Spieren voor Spieren)      € 125,15 

Zondag 30 Augustus
Kerk in Actie (missionair werk)            € 109,51
Pastoraat                                          €   78,25
Algemeen Onderhoudsfonds               €   29,81 

Totaal collecte in augustus 2020       € 2.044,90
Totaal collecte in augustus 2019       € 1.319,43
Verschil                                         €    725,47  -35,5%

MENORAH
Zondag 27 september
Deze zondag wordt het verhaal uit 1 Samuël 24 verteld, ‘David neemt geen wraak’.
De kinderkerk wordt geleid door: Joske en Sem.

Zondag 4 oktober
Vandaag staat 1 Samuël 25 centraal in de Bijbelvertelling: ‘David, Nabal en Abigaïl’.
Debora en Gré-Anne hebben de leiding van de kinderkerk. Kom jij ook? Je bent van harte welkom!                                                                                                                                  
Tot ziens en een hartelijke groet van de leiding van ‘Menorah’.                           

BEDANKT
‘Boem ………ho………auuuu!’
En toen gingen we met z’n tweeën naar het ziekenhuis in plaats van de verjaardag van onze kleindochter Gré-Anne.
Dankzij de goede zorgen van allerlei mensen en instanties, uw kaarten, bloemen, berichten, bezoek en telefoontjes zijn we weer aardig bij de les.

Hartelijk dank allemaal,
Gré en Henk Grijsen.                                                            

AGENDA
Donderdag 1 oktober: Bijbeluurtje in De Hoeksteen van 10.00 – 11.30 uur
Dinsdag 6 oktober: ‘Babbel in de bieb’ van 15.00 – 16.30 uur

KOPIJ
Kopij voor de eerstvolgende uitgave kan worden ingeleverd tot zaterdag 19 september 19.00 uur bij Riek Zwart, via email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Kopij welke later binnenkomt, zal niet meer worden verwerkt.

Logo PGS

Logo PGS